One Moment...

Privacyverklaring

Verkoopvoorwaarden
Privacy verklaring Privacy
Links en nieuwsNieuws
Plattegrond PlattegrondUw privacy
Klamboe Collection ® respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Wij houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website(s) van Klamboe Collection ® met persoonlijke informatie omgaan.

Uw persoonlijke gegevens
Uw persoonlijke gegevens zijn te bekijken en staan geregistreerd in uw account. We stellen uw persoonlijke gegevens nooitzonder uw toestemming ter beschikking aan derden, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van uw bestelling. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen en te verbeteren. De informatie die u aan Klamboe Collection ® geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Persoonsgegevens worden door Klamboe Collection ® alleen gevraagd als dat voor de dienstverlening noodzakelijk is. Als het nodig is om een gebruiker uniek te kunnen identificeren, maken we gebruik van het e-mailadres.


E-mailadres en wachtwoord
Het e-mailadres wordt primair voor identificatie gebruikt. Zoals hierboven beschreven worden deze persoonlijke gegevens zoals het e-mailadres niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt. Verder wordt uw e-mailadres gebruikt om met u te communiceren mochten er problemen opgelost moeten worden of om u op de hoogte te houden van veranderingen in onze dienstverlening. Om misbruik van uw gegevens te voorkomen wordt u altijd geidentificeerd aan de hand van uw e-mailadres en een zelf gekozen wachtwoord. Het wachtwoord wordt in een versleutelde vorm bewaard. Hierdoor is het onmogelijk om het wachtwoord te reproduceren. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het veilig bewaren van uw wachtwoord. Via de site kunt u 24 uur/dag uw wachtwoord wijzigen.


Adres en telefoongegevens
Adresgegevens worden alleen gevraagd als het waarschijnlijk is dat deze nodig zullen zijn voor de uitvoering van een dienst. Bijvoorbeeld voor de levering van producten. Telefoongegevens kunnen vrijblijvend worden ingevuld en zullen alleen gebruikt worden om over een reeds afgenomen dienst te communiceren. Bijvoorbeeld als er problemen zijn en Klamboe Collection ® deze zo snel mogelijk wil oplossen.


Gebruik van cookies
Klamboe Collection ® maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens die of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om het gebruik van de Klamboe-site voor u gemakkelijker te maken. Indien u geen cookies wilt, kunt u deze blokkeren via uw browserinstellingen. Dit heeft geen nadelig effect op de werking van onze site.


IP-adressen
IP-adressen worden bewaard om problemen te kunnen herkennen en op te lossen. Bij eventueel misbruik houdt Klamboe Collection ® zich het recht voor dit bij betreffende internet provider te melden. IP-adressen zijn alleen geschikt om computers gedurende een sessie te kunnen herkennen. Zij zijn ongeschikt om mensen te identificeren.


Klamboe Collection ® en andere websites
Op de site van Klamboe Collection ® treft u een aantal links aan naar andere websites. Klamboe Collection ® kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.


Recht van verzet
Klamboe Collection ® zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kunnen Klamboe Collection ® Accounthouders online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.


Wijzigingen
Klamboe Collection ® behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van Klamboe Collection ®.


Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact op.